Welcome to the JuLong Co., Ltd.

Sales service

Company Headquarters:

Address: Julong Technology, Qixin Village Section, Furong Mountain Tourism Avenue, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou
Tel: 020-86980228/86980663
Fax: 020-86980116/86907560
E-mail﹕ gzjl-pcb@163.com


East China Office:

Contact address: No. 596, Yangshu Road, Kunshan Development Zone, Jiangsu Province
Mr. Lei: 137 7632 5813   Email: leijinge@julongpcb.com
Mr. Yan: 139 2212 9623   Email: yanligang@julongpcb.com
Mr. Yan: 134 1628 5216   Email: ypc@julongpcb.com


Agent in Korea:

Contact address: 240-17 Zhongfeng Road, Incheon West District

Mr. Li:01053319291
Miss Jin: 01026998810/13176888810


International business department:

Woody Yan: 13925000031   Email: jl@julongpcb.com
Mr.Gao: 13926237996   Email: gt@julongpcb.com


Russia distributor:

Weijiang Cao: 18630290546   Email: 1835235076@qq.com